ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ สามีนางสาวโศภิษฐา รอดคง


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ สามีนางสาวโศภิษฐา รอดคง ตำแหน่งพนักงานโภชนาการ สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป โดยตั้งศพสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่ 19 - 21 เมษายน 2564  เวลา 18.30 น.  ณ  ศาลาเอนกประสงค์  วัดพรหมสุวรรณสามัคคี  แขวงบางไผ่   เขตบางแค  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  และจะมีพิธีฌาปนกิจศพในวันพฤหัสบดีที่  22  เมษายน  2564  เวลา 16.00 น.   

   ทั้งนี้  โรงเรียนจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในวันพุธที่ 21  เมษายน  2564  เวลา 18.30 น. 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 593 ครั้ง

Keep