กำหนดวันในการรับเอกสารระเบียนใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และใบประกาศนียบัตร (ปพ.2)


กำหนดวันในการรับเอกสารระเบียนใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และใบประกาศนียบัตร (ปพ.2)

ณ ห้องธุรการ อาคารรัตนบรรณาคาร

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 นักเรียนระดับชั้น ม.6  (เฉพาะนักเรียนที่ไม่ติด 0)

นักเรียนห้อง ม.6/1 - ม.6/3                        รับเอกสาร         เวลา 08.30 - 10.00 น.

นักเรียนห้อง ม.6/4 - ม.6/6                        รับเอกสาร         เวลา 10.00 - 11.30 น.

นักเรียนห้อง ม.6/7 - ม.6/8, ม.6A - B         รับเอกสาร         เวลา 13.00 - 15.00 น.

 

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 นักเรียนระดับชั้น ป.6   (เฉพาะนักเรียนที่ยื่นเอกสารลาออกเรียบร้อย) 

นักเรียนห้อง ป.6/1 - ป.6/3                        รับเอกสาร         เวลา 08.30 - 10.00 น.

นักเรียนห้อง ป.6/4 - ป.6/6                        รับเอกสาร         เวลา 10.00 - 11.30 น.

นักเรียนห้อง ป.6/7 - ป.6/8, ป.6A - B         รับเอกสาร         เวลา 13.00 - 15.00 น.

 

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 นักเรียนระดับชั้น ม.3   (เฉพาะนักเรียนที่ยื่นเอกสารลาออกเรียบร้อยแล้ว) 

นักเรียนห้อง ม.3/1 - ม.3/3                        รับเอกสาร         เวลา 08.30 - 10.00 น.

นักเรียนห้อง ม.3/4 - ม.3/6                        รับเอกสาร         เวลา 10.00 - 11.30 น.

นักเรียนห้อง ม.3/7 - ม.3/8, ม.3A - B         รับเอกสาร         เวลา 13.00 - 15.00 น.

 

 นักเรียนระดับชั้นอื่น ๆ ที่ยื่นเอกสารลาออกเรียบร้อยแล้ว  รับเอกสาร ปพ.1 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564    ตั้งแต่ เวลา 08.30 - 15.00 น.

 

 **เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงขอความร่วมมือนักเรียน และผู้ปกครองที่จะมารับเอกสารทางการเรียน ปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

1. แต่งกายสุภาพ สวมหน้ากากอนามัย และต้องตรวจคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน

2. กลับบ้านทันทีหลังจากรับเอกสารเสร็จแล้ว

 

 หมายเหตุ :  หากผู้ปกครองหรือนักเรียนไม่สามารถมารับเอกสารตามที่กำหนดได้ สามารถมารับเอกสารได้ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ณ ห้องธุรการ อาคารรัตนบรรณาคาร

 

 สอบเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนธุรการ โทร. 0-2087-9555-63 กด 101, 109จำนวนผู้อ่าน 671 ครั้ง

Keep