การลงทะเบียนขอรับเงินคืน SUMMER COURSE 2021


ลงทะเบียนขอรับเงินคืน SUMMER COURSE 2021

คลิกเพื่อลงทะเบียน ---> http://www.act.ac.th/apps/ACTRefund_64R2/

คำชี้แจง
1. กรุณาเตรียมข้อมูล (เลขประจำตัวนักเรียน และ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน)

2. กรณีที่ไม่ใช่นักเรียน อสธ. ติดต่อขอทราบข้อมูลได้ที่ฝ่ายการเงินที่ Line : finance_act หรือ โทร. 028079555-63 ต่อ 311

3. สามารถยื่นความจำนงในการขอคืน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พ.ค. 64 ทางโรงเรียนจะโอนเงินเข้าบัญชี ไม่เกินวันที่  31 พ.ค. 64
 จำนวนผู้อ่าน 609 ครั้ง

Keep