งานนักศึกษาวิชาทหาร ขอแจ้งเลื่อนการส่งใบรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3


งานนักศึกษาวิชาทหาร ขอแจ้งเลื่อนการส่งใบรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ในวันที่ 5 และ 6 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

ทั้งนี้ ทางงานนักศึกษาวิชาทหารจะแจ้งกำหนดการส่งใบรายงานตัวให้ทราบอีกครั้งผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน www.act.ac.th ไลน์โรงเรียน @actnews และ เพจ Facebook: https://www.facebook.com/ACT2504จำนวนผู้อ่าน 215 ครั้ง

Keep