ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564


เพื่อเป็นการติดตามและปรึกษาและหารือในเรื่องของการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน ผู้อำนวยการ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการทุกท่าน  เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 1/2564   ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564   เวลา 09.00 น. - 13.00 น.   ณ  ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร  3    อาคารรัตนบรรณาคาร  ชั้น 4


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

งานบริหารสำนักฯ : ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 17/2563


จำนวนผู้อ่าน 144 ครั้ง

Keep