งานวัดผลและวิจัย: ประชาสัมพันธ์การซ่อมเสริมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6


นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  ที่ยังมีผลการเรียน “0” สามารถดำเนินการซ่อมเสริมเพื่อแก้ไขผลการเรียนได้

ระหว่างวันที่  12 – 28 พฤษภาคม 2564  

 คลิกเพื่อดูขอบข่ายงานซ่อมรายวิชาที่ติด 0

http://www.act.ac.th/Reexamination

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่งานวัดผลและวิจัย

โทร. 0-2807-9555-63 กด 116

ในวันจันทร์ – ศุกร์  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น.

 จำนวนผู้อ่าน 290 ครั้ง

Keep