ประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดการเรียนการสอนผ่านทางระบบออนไลน์

เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2564 รวมถึงให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

โดยจะเริ่มเรียนในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป เรียนทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 09.00 - 15.00 น.

 

ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนได้เข้าทดลองระบบการเรียนออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.

โดยช่องทางการเข้าทดลองระบบ ครูประจำชั้นจะแจ้งข้อมูลให้ทราบอีกครั้ง

 

หมายเหตุ : ผู้ปกครองท่านใดยังไม่มี Line กลุ่มห้องเรียน เพื่อรับทราบข้อมูลจากคุณครูประจำชั้น

สามารถติดต่อสอบถามได้ทาง Line Official ของโรงเรียน ID LINE : @actnews

 

.

สอบถามข้อมูลการเรียนออนไลน์เพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายวิชาการ

โทร. 0 2807 9555 ถึง 63 ต่อ 112, 113

.

เรียนรู้ให้เต็มที่ มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้นะคะenlightenedจำนวนผู้อ่าน 355 ครั้ง

Keep