เปิดรับร้านค้าผู้ประกอบการภายนอก ปีการศึกษา 2564 จำหน่ายอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวไก่ จำนวน 1 ร้าน


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเปิดรับสมัครร้านค้าผู้ประกอบการใหม่ ปีการศึกษา 2564  จำนวน 1 ร้าน ที่มีความประสงค์เข้ามาจำหน่ายอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวไก่ สามารถแจ้งความจำนงได้ที่งานร้านค้า ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2564 โทร 02 807 9555 ต่อ 317 หรือ ส่งใบสมัครที่ www.kanita1482@outlook.co.th


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 138 ครั้ง

Keep