ประชาสัมพันธ์เลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

จากเดิมวันที่ 1 มิถุนายน เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ

 

 โดยทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

เรียนทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.

(หากมีการเปลี่ยนเเปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 0 2807 9555 ถึง 63 ต่อ 0

หรือ Line Official ของโรงเรียน ID LINE : @actnews


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 1245 ครั้ง

Keep