แผนกการเงิน แจ้งเรื่องการคืนเงิน Summer Course 2021


แผนกการเงิน ขอแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ชำระค่าเรียน Summer - ค่ารถ Summer Course 2021, นักเรียน EP G.1, G.7, G.10-12  และนักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 2564 (ยกเว้น นักเรียนในระดับชั้น ป.1, ม.1 และ ม.ปลาย) ที่ยังไม่ได้ติดต่อเพื่อขอคืนเงินฯ ขอความกรุณาให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม 2564 โดยติดต่อผ่านช่องทางไลน์แผนกการเงินจำนวนผู้อ่าน 143 ครั้ง

Keep