ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เรื่องวันเปิดเรียน และแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)


ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฉบับที่ 2/2564

เรื่องวันเปิดเรียน และแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

คลิกเพื่ออ่านจดหมายถึงผู้ปกครองได้ที่  http://18.139.154.133/files//temp_letter_to_student/vjvErF2Us3.pdf จำนวนผู้อ่าน 206 ครั้ง

Keep