ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2564  (อัพเดทวันที่ 21/6/2564)


ประชาสัมพันธ์ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2564  (อัพเดทวันที่ 21/6/2564)

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมให้ยึดตามประกาศใน Website Facebook และ Line ของโรงเรียนเป็นหลัก

เนื่องจากโรงเรียนมีกิจกรรมที่อาจปรับเปลี่ยนตลอดปีการศึกษา

 

กรุณาเปิดเอกสารตามไฟล์แนบด้านล่างจำนวนผู้อ่าน 367 ครั้ง

Keep