ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฉบับที่ 3/2564 เรื่อง แจ้งเลื่อนวันมาเรียนที่โรงเรียน และวันมาเตรียมความพร้อมของนักเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)


ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฉบับที่ 3/2564 เรื่อง แจ้งเลื่อนวันมาเรียนที่โรงเรียน และวันมาเตรียมความพร้อมของนักเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 691 ครั้ง

Keep