ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ มารดามาสเตอร์อภิชาติ สมัครธัญญกิจ 


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ มารดามาสเตอร์อภิชาติ สมัครธัญญกิจ ครูสอนวิชาสุขศึกษาพลศึกษา สังกัดฝ่ายวิชาการ โดยตั้งศพสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฏาคม 2564 เวลา 19.00 น.  ณ  วัดจอมคีรีนาคพรต  ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และจะมีพิธีฌาปนกิจศพในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฏาคม 2564  เวลา 17.30 น.  ณ  วัดจอมคีรีนาคพรต  ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ 

           ทั้งนี้ โรงเรียนจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในวันพุธที่  21 กรกฏาคม 2564 เวลา 19.00  น.


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 73 ครั้ง

Keep