ขอแสดงความยินดีกับทีมนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเสิศ Programming Skills Award 1st Place Winner


ขอแสดงความยินดีกับนายธฤต วิทย์วรสกุล ชั้น ม.5/1 นายกรปภพ สิทธิฤทธิ์ ชั้น ม.4/1 และ ด.ช.เสฎฐพันธ์ เหล่าอารีย์ ชั้น ม.3/8 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ และชมรมหุ่นยนต์ ACT ROBOT CLUB ในนามทีม “ldentation Error” ตัวแทนประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลชนะเสิศ “Programming Skills Award 1st Place Winner” ในการแข่งขัน 2nd Kibo Robot Programming Challenge (Kibo-RPC) จัดโดย องค์กรสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (Japan Aerospace Exploration Agency: JAXA) และองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐ (National Aeronautics and Space Administration: NASA) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564
 
นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันในฐานะตัวแทนประเทศไทยกับอีก 8 ทีม จาก 8 ประเทศ อาทิ ไต้หวัน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เป็นต้น โดยทีม “ldentation Error” จากประเทศไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรม สามารถแก้ปัญหาโจทย์ได้อย่างยอดเยี่ยมและรวดเร็ว และจะได้ Run Code จริงไปที่สถานีอวกาศเป็นลำดับต้น ๆ ในวันแข่งรอบชิงแชมป์เดือนกันยายน 2564 ทั้งนี้ นักเรียนของเรายังสร้างความประทับใจให้แก่คณะกรรมการในฐานะผู้เข้าแข่งขันที่อายุน้อยที่สุดอีกด้วย

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 43 ครั้ง

Keep