ขอแสดงความยินดีกับนักนวัตกรคนเก่ง ที่ผ่านการคัดเลือกและรับทุนสนับสนุน โครงการระบบช่วยเหลือแบบชาญฉลาดสำหรับการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย


งานการเรียนการสอน Robotics and AI ร่วมกับ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ระดับมัธยมปลาย 

ขอแสดงความยินดีกับนักนวัตกรคนเก่ง ระดับดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผ่านการคัดเลือกและรับทุนสนับสนุน จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในข้อเสนอโครงการระบบช่วยเหลือแบบชาญฉลาดสำหรับ จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวทช.) 

 

ระดับประถมศึกษา ผลงาน โปรแกรม Studicise

1.ด.ช.ชยางกูร จารุธัตธำรง ป.6/7

2.ด.ช.พีทย์ ตั้งงามจิตต์ ป.6/1

ครูผู้ฝึกซ้อม: มิสน้ำผึ้ง แช่มช้อย และ มาสเตอร์เจริญ กรทรวง

 

ระดับมัธยมศึกษา  ผลงาน โปรแกรม Domacod

1.นายธฤต วิทย์วรสกุล ม.5/1

2.นางสาวเปมิกา จงขวัญยืน ม.5/1

ครูผู้ฝึกซ้อม: มิสพิชชาพร ประยูรอนุเทพ และ มาสเตอร์ปิยะชาติ นพคุณวิจัย


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 123 ครั้ง

Keep