ขอแสดงความยินดีกับศูนย์ ACT STEM CENTER ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ได้รับการคัดเลือกในการจัดสร้างห้อง STEM LAB


ขอแสดงความยินดีกับศูนย์ ACT STEM CENTER ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ที่ได้รับการคัดเลือกในการจัดสร้างห้อง STEM LAB พร้อมอุปกรณ์หลักสูตรและวิศวกร

เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในปีการศึกษา 2565

ในโครงการห้องปฏิบัติการ STEM LAB ของวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ซึ่งโครงการนี้มีโรงเรียนส่งเข้าร่วมถึง 244 โรงเรียน

โดยโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเป็น 1 ใน 20 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 157 ครั้ง

Keep