ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ทีม Identation Error ในฐานะตัวแทนประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ทีม Identation Error ในฐานะตัวแทนประเทศไทยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

“The Best Achievement Onboard Award, 1st Place Winner”

จากการแข่งขันเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ Astrobee ที่คอยช่วยเหลือนักบินอวกาศในสถานีอวกาศนานาชาติ ในรายการแข่งขัน 2nd Kibo Robot Programming Challenge (Kibo-RPC) The Final Round ระดับนานาชาติ จัดโดยองค์กรสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (Japan Aerospace Exploration Agency: JAXA) และองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐ (National Aeronautics and Space Administration: NASA) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564

 

สมาชิกในทีมได้แก่

1. นายธฤต วิทย์วรสกุล ม.5/1

2. นายกรปภพ สิทธิฤทธิ์ ม.4/1

3. ด.ช.เสฎฐพันธ์ เหล่าอารีย์ ม.3/8


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 161 ครั้ง

Keep