ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฉบับที่ 12/2564 เรื่อง เปิดภาคเรียนที่ 2/2564


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ทุกระดับชั้น

ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์

โดยหากสถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้น และโรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site

โรงเรียนจะประกาศให้ทราบโดยเร็ว

 

ทั้งนี้ ขอให้นักเรียน และผู้ปกครองทุกท่านได้ติดตามข้อมูลข่าวสาร และประกาศของโรงเรียน

ผ่านเว็บไซต์ www.act.ac.th หรือ Line Official : @actnews

และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการ แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

.

จดหมายถึงผู้ปกครอง http://18.139.154.133/files//temp_letter_to_student/YvEySrqKGw.pdf

 

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 952 ครั้ง

Keep