รับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (ออนไลน์)


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

คุณสมบัติ

นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้น ม.1 เป็นนักเรียนชายและหญิง ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้น ม.4 เป็นนักเรียนชายและหญิง ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

แนวทางในการดำเนินการ

     เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะให้นักเรียนเข้ารับการศึกษาต่อที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติในการรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 ดังนี้

1. กรอกใบสมัครออนไลน์ โดยสแกน QR Code ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564

2. สอบคัดเลือก วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ อาคารเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

3. ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ www.act.ac.th

4. มอบตัวรักษาสิทธิ ม.1 วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565

    มอบตัวรักษาสิทธิ ม.4 วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565

**ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครอง ขอให้ท่านติดตามข่าวสารของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อได้รับข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 

วิชาที่สอบประเมิน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการ โทร.02-8079557 ถึง 63 กด 0, 101, 109 หรือ ID Line : @actnews


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 5073 ครั้ง

Keep