ประชาสัมพันธ์กำหนดการพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563


รงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ACT รุ่น 5437

ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.

ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

 

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของโรงเรียนและกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 361 ครั้ง

Keep