ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฉบับที่ 13/2564 เรื่อง มาตรการ Sandbox: Safety Zone in School


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กำหนดมาตรการหลัก (DMHT-RC) เพื่อให้บุคลากร นักเรียน และผู้ที่เข้ามาในบริเวณโรงเรียนทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องดังต่อไปนี้

1) Distancing เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร

2) Mask wearing สวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในบริเวณโรงเรียน

3) Hand washing ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอตามจุดต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้จัดไว้

4) Testing คัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าบริเวณ Safe Zone ของโรงเรียน

5) Reducing ลดการแออัดในการทำกิจกรรมร่วมกันทุกประเภท

6) Cleaning ทำความสะอาด พื้นที่ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน

.

ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฉบับที่ 13/2564 เรื่อง มาตรการ Sandbox: Safety Zone in School

คลิกที่นี่ http://18.139.154.133/.../temp_letter_to.../fM6eTrmyWn.pdf


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 107 ครั้ง

Keep