ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการรักษาสิทธิเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักเรียนเก่าที่กำลังศึกษาในระดับชั้น ป.6 และ ม.3)


️ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลา การรักษาสิทธิเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักเรียนเก่าที่กำลังศึกษาในระดับชั้น ป.6 และ ม.3)

โดยสามารถลงทะเบียนรักษาสิทธิ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยการสแกน QR Code

* รายละเอียดหลักสูตร ม.1 คลิก..  https://shorturl.at/lrtJ9

* รายละเอียดหลักสูตร ม.4 คลิก..  https://shorturl.at/eimDY

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2565 http://https://swis.act.ac.th/.../cgi.../main_php/print_news.php...

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนรักษาสิทธิ

1.ผู้ลงทะเบียนจะต้องมีบัญชี E-mail address : Gmail เท่านั้น

2. ดำเนินการโอนชำระเงินค่ารักษาสิทธิตามแผนการเรียนที่ได้

*วิธีการชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 016-1-69665-3 ชื่อบัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

3. สแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลการรักษาสิทธิให้ครบถ้วน โดยแนบหลักฐานการโอนเงินเพื่อบันทึกข้อมูลการลงทะเบียน

4. ผู้ปกครองจะได้รับอีเมล์ตอบกลับอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบข้อมูล

5. หลังจากลงทะเบียนผ่านออนไลน์แล้ว ผู้ปกครองต้องเตรียมเอกสารมายื่น ณ ห้องธุรการ อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 17 - 21 ม.ค.65 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น. เอกสารประกอบด้วย

5.1 เอกสารทุกฉบับลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย

   1.) สำเนาใบสูติบัตรของนักเรียน

   2.) สำเนาทะเบียบบ้านของบิดา มารดา และนักเรียน

   3.) สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา และนักเรียน

   4.) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

   5.) รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

 5.2 การยื่นเอกสารรักษาสิทธิ ต้องเป็นบิดา มารดา ลงชื่อในเอกสาร กรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดา มารดา ต้องมีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป และมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียบบ้านมายืนยัน โดยมารายงานตัวที่แผนกธุรการ

 5.3 โรงเรียนจะรับรักษาสิทธิ เฉพาะนักเรียนที่ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดค้างชำระ หลังจากชำระค่ารักษาสิทธิเข้าเรียนแล้ว โรงเรียนสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี

 

หมายเหตุ :

** นักเรียน ป.6 แผนการเรียน EP ที่ประสงค์จะย้ายแผนการเรียนหรือนักเรียนสามัญที่ประสงค์จะย้ายไป EP ให้ติดต่อเขียนใบคำร้องที่ห้องเลขาผู้อำนวยการเพื่อรอการพิจารณา

 

ฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โทร.02-8079555 ถึง 63

แผนกธุรการ ต่อ 101, 109

แผนกการเงิน ต่อ 311

หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ID Line : @actnews


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 4603 ครั้ง

Keep