ขอเชิญนักเรียนร่วมส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาขอรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น และรางวัลเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2564


ขอเชิญนักเรียนร่วมส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา ขอรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้คุณครูประจำชั้น

หรืองานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจกรรม โทร.0 2807 9555 ต่อ 510

โดยกรอกใบสมัครผ่าน Link : https://instabio.cc/310121291qZ0I ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 116 ครั้ง

Keep