ประชาสัมพันธ์การเปิดเรียนรูปแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2/2564 ของนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.6


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เปิดเรียนรูปแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2/2564 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564

 

ขอให้นักเรียนและบุคลากรทุกท่านปฏิบัติ ดังนี้

1.) แสดงหลักฐานการตรวจ ATK พร้อมบัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชนหน้าจุดคัดกรองที่ 1 หรือ 3 เมื่อเข้า Safety Zone (เปิดเข้า 2 จุดเท่านั้น)

2.) ลงทะเบียน ไทยเซฟไทย (Thai Save Thai) กรุณาดาวน์โหลด App. และลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า

3.) ปฏิบัติตามมาตรการ ACT Sandbox : Safety Zone in School

มาตรการ Sandbox: Safety Zone in School คลิก http://18.139.154.133/.../temp_letter_to.../fM6eTrmyWn.pdf

 

โดยโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้กำหนดมาตรการหลัก (DMHT-RC) เพื่อให้บุคลากร นักเรียน และผู้ที่เข้ามาในบริเวณโรงเรียนทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตราการของกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องดังต่อไปนี้

1.) Distancing เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร

2.) Mask wearing สวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในบริเวณโรงเรียน

3.) Hand washing ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอตามจุดต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้จัดไว้

4.) Testing คัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าบริเวณ Safe Zone ของโรงเรียน

5.) Reducing ลดการแออัดในการทำกิจกรรมร่วมกันทุกประเภท

6.) Cleaning ทำความสะอาด พื้นที่ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน

 

หมายเหตุ :

จุดคัดกรองที่ 1 ประตูหน้าเเม่พระ

จุดคัดกรองที่ 3 ใต้อาคารเทิดเทพรัตน์'36 (สระว่ายน้ำ)

 

ทุกคนจะปลอดภัย หากมีวินัย ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ACT WE CARE


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 625 ครั้ง

Keep