ประชาสัมพันธ์ QR Cocde Line แผนการเงิน เพื่อใช้ในการติดต่อ สื่อสาร, รับ - ส่ง ข้อมูล , ข่าวสารต่างๆ และบัญชี ของโรงเรียน ที่ใช้ในการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (โอนผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคารบนมือถือ)


ประชาสัมพันธ์   QR Cocde Line  แผนการเงิน เพื่อใช้ในการติดต่อ สื่อสาร,  รับ - ส่ง ข้อมูล , ข่าวสารต่างๆ   และบัญชี ของโรงเรียน ที่ใช้ในการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (โอนผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคารบนมือถือ)  เพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการเดินทาง ติดต่อทำธุรกรรมต่างๆ ที่การเงิน หรือ เคานเตอร์ธนาคาร และเกิดความสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการเสี่ยงต่อมลภาวะต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  ผู้ปกครองสามารถเข้าเปิดไฟล์ภาพและใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลา 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 98 ครั้ง

Keep