ประชาสัมพันธ์ แนะนำแผนการเรียนใหม่ "STEM BELL" ในระดับชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2565


แนะนำแผนการเรียนใหม่ "STEM-BELL" ในระดับชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2565

 

"แผนการเรียน STEM-BELL"

เป็นแผนการเรียนที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21(3R8C) เน้นการนำวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมมาใช้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อใช้แก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่พบ เรียนรู้การเขียนโปรแกรม การทำโปรเจค อีกทั้งยังเสริมทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้หลักสูตรของศูนย์ BELL จากประเทศอังกฤษ

 

เรียนอะไรบ้าง?

สิ่งที่นักเรียนในแผนการเรียนนี้จะได้เรียนคือ

1. ได้เรียนภาษาอังกฤษกับศูนย์ BELL สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

2. ได้เรียนกิจกรรม STEM Activities สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร อาทิ ทัศนศึกษา และ Daycamp เพิ่มเติมอีกด้วย

 

พิเศษ! สำหรับนักเรียนที่สมัครจะได้รับเสื้อกาวน์และเสื้อสำหรับทำกิจกรรม

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณครูประจำชั้น

หรือฝ่ายวิชาการ โทร. 0 2807 9555 ถึง 63 ต่อ 112, 113

หรือเพจ Facebook : ACT STEM Center & Learning Space


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 78 ครั้ง

Keep