ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน English Program ที่มีผลคะแนนสอบสูงจากการทดสอบ IELTS


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนหลักสูตร English Program

ที่ได้ผลคะแนนสอบสูง จากการทดสอบ IELTS (International English Language Testing System)

ซึ่งเป็นการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษนานาชาติที่เป็นมาตรฐานสากลของมหาวิทยาลัยทั่วโลก

โดยมีผลคะแนนสอบที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ในระดับ Overall Band 6.0 - 8.0

 

โดยมีรายชื่อนักเรียน ดังนี้

1.นางสาวลลิน จิวจินดา นักเรียนชั้น ม.5A ได้คะแนน Overall Band Score 8.0

2.นายอภิวิชญ์ ยุกแผน นักเรียนชั้น ม.5B ได้คะแนน Overall Band Score 7.0

3. นายกันตวิชญ์ อนุรักษ์บุญยิ่ง นักเรียนชั้น ม.6A  ได้คะแนน Overall Band Score 8.0 

4. นายสิริวัฒน์ จุฬาพงษ์วนิช นักเรียนชั้น ม.6A  ได้คะแนน Overall Band Score 7.5

5. นางสาวผืนน้ำ เปรมพจน์วัฒนา นักเรียนชั้น ม.6A  ได้คะแนน Overall Band Score 7.0

6. นายชยุตพล จิรจตุรพักตร์ นักเรียนชั้น ม.6A  ได้คะแนน Overall Band Score 6.5 

7. นายพีรณัฐ บุญชัยเสรี นักเรียนชั้น ม.6A  ได้คะแนน Overall Band Score 6.0

8. นายสุภนัย กิจผดุงเกียรติ นักเรียนชั้น ม.6A  ได้คะแนน Overall Band Score 6.0

9. นายสุพศิน นาควิจิตร นักเรียนชั้น ม.6A  ได้คะแนน Overall Band Score 6.0

10. นายทินภัทร เหลืองวิพัฒน์ นักเรียนชั้น ม.6B  ได้คะแนน Overall Band Score 6.0

11. นางสาวกุลภัสสร์ เจริญกิจกมล นักเรียนชั้น ม.6B  ได้คะแนน Overall Band Score 6.0


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 169 ครั้ง

Keep