ขอเชิญผู้ปกครองกรอกแบบสำรวจความยินยอมฉีดวัคซีน (Pfizer) สำหรับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี อายุ 5-11 ปี


ขอเชิญผู้ปกครองกรอกแบบสำรวจความยินยอมฉีดวัคซีน (Pfizer) สำหรับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี อายุ 5-11 ปี

 

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบข้อแนะนำจากคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ในการให้วัคซีนโควิดนักเรียนอายุ 5-11 ปี (Pfizer) ซึ่งการฉีดวัคซีนให้นักเรียนจะเป็นไปตามความสมัครใจ

ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและประสานการฉีดวัคซีน

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนช่วยกรอกแบบสำรวจความยินยอมฉีดวัคซีน (Pfizer) ให้ครบถ้วน

โดยการสแกน QR Code เพื่อกรอกแบบสำรวจได้ถึงวันที่ 20 มกราคม 2565

 

หมายเหตุ : กำหนดการฉีดวัคซีนทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่งานอนามัยโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

โทร.0 2807 9555 ถึง 63 ต่อ 317


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 255 ครั้ง

Keep