การลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อของนักเรียนชั้น ป.3 ที่ประสงค์เปลี่ยนแผนการเรียนไป STEM Kids หรือ STEM BELL ในระดับชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2565


การลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อสำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.3 ที่ประสงค์เปลี่ยนแผนการเรียนไป STEM Kids หรือ STEM BELL ในระดับชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2565

โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

คลิกเพื่อลงทะเบียน https://zhort.link/uH6

ขั้นตอนการลงทะเบียนรักษาสิทธิ
   1. ผู้ลงทะเบียนจะต้องมีบัญชี E-mail address : Gmail เท่านั้น
   2. ดำเนินการโอนชำระเงินค่ารักษาสิทธิ
** วิธีการชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชีผ่าน Mobile Banking ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  เลขที่ 016-1-69665-3 ชื่อบัญชี : โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
   3. ค่าธรรมเนียมการเรียน
      ● แผนการเรียน STEM Kids ชำระค่ารักษาสิทธิ 37,721.50
      ● แผนการเรียน STEM-BELL ชำระค่ารักษาสิทธิ 45,324.50
   4. คลิก Link เพื่อกรอกข้อมูลการรักษาสิทธิให้ครบถ้วน โดยแนบหลักฐานการโอนเงินเพื่อบันทึกข้อมูลการลงทะเบียน
   5. ผู้ปกครองจะได้รับอีเมล์ตอบกลับอัตโนมัติยืนยันการกรอกข้อมูล
   
หมายเหตุ : หลังจากชำระค่ารักษาสิทธิเข้าเรียนแล้ว ทางโรงเรียนสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี
    
ฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
โทร.02-8079555 ถึง 63
 แผนกธุรการ ต่อ 101, 109
 แผนกการเงิน ต่อ 311
หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ID Line : @actnews


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 499 ครั้ง

Keep