ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฉบับที่ 16/2564 เรื่อง การขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online)


เนื่องจากสถานการณ์ในขณะนี้ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด และลดโอกาสการติดเชื้อ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจึงขอขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online ทุกระดับชั้นต่อไป

โดยคาดว่าจะสามารถ เปิดเรียนในรูปแบบ On-Site สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีความพร้อม และได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565

* หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

 

ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ปกครอง ได้พิจารณานักเรียนที่มีอายุตามเกณฑ์เข้ารับการฉีดวัคซีนตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ และประกาศของโรงเรียนผ่านเว็บไซต์ www.act.ac.th หรือ Line Official : @actnews

และให้ความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 

คลิกเพื่อดู จดหมายถึงผู้ปกครอง http://18.139.154.133/files//temp_letter_to_student/m4Sx5lg2yl.pdf

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 2808 ครั้ง

Keep