แนะนำบุคลากรใหม่


แนะนำบุคลากรใหม่

 

 

 

 

นางสาวสกุลเกตุ  ไตรลักษณ์กุล
  ครูสอนคณิตศาสตร์  สังกัดฝ่ายวิชาการ
วุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เริ่มงานวันที่  1  ธันวาคม   2564

 

นางสาวเบญจมาศ อานันทนะรักษ์
  เจ้าหน้าที่งานธุรการ  สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่
วุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
เริ่มงานวันที่  4  มกราคม   2565

 

นางสาวภัทรมัย ประทุมตรี
 พนักงานร้านค้า (ACT PungNom)  สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป
เริ่มงานวันที่  1  ธันวาคม  2564

 

นางสาวทับทิม  พรหมนาค
 พนักงานอาคารเทโอฟาน  สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่
เริ่มงานวันที่  7  ธันวาคม  2564

 

 

 

 

 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 218 ครั้ง

Keep