ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2564


ด้วยงานนโยบายและแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มีความประสงค์จะสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2564 เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการศึกษาของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ในการนี้ งานนโยบายและแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จึงใคร่ขอความร่วมมือมายังผู้ปกครองทุกท่าน ในการกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่เว็บไซต์ www.act.ac.th ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม >>>> https://forms.gle/2r2cenkhLhtAsTvV6 หรือสแกน QR Code


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 133 ครั้ง

Keep