แจ้งกำหนดการบริการเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2565


กำหนดการบริการเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน สำหรับนักเรียนใหม่ระดับชั้น ป.1, ม.1, ม.4 นักเรียนแทรกชั้น และนักเรียนเก่าที่รักษาสิทธิเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ในปีการศึกษา 2565

 

นักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2565

• วัดตัวเครื่องแบบนักเรียน รับอุปกรณ์นักเรียน ชุดลูกเสือ ชุดพละ รองเท้าพละ รองเท้าหนังชาย-หญิง จำหน่ายเสื้อ-กางเกงซับ จากร้านค้าภายนอก

 

นักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ม.4 และนักเรียนแทรกชั้น วันที่ 24 มีนาคม 2565

• วัดตัวเครื่องแบบนักเรียน รับอุปกรณ์นักเรียน ชุดลูกเสือ ชุดพละ รองเท้าพละ รองเท้าหนังชาย-หญิง จำหน่ายเสื้อ-กางเกงซับ จากร้านค้าภายนอก

 

นักเรียนเก่า ป.6 ที่รักษาสิทธิเรียนต่อ ม.1 วันที่ 28 มีนาคม 2565

• รับชุดพละ รองเท้าพละ รองเท้าหนังชาย-หญิง มีจำหน่าย (เครื่องแบบ) ชุดนักเรียน และจำหน่ายเสื้อ - กางเกงซับ จากร้านค้าภายนอก

 

นักเรียนเก่า ม.3 ที่รักษาสิทธิเรียนต่อ ม.4 วันที่ 29 มีนาคม 2565

• รับชุดพละ มีจำหน่าย (เครื่องแบบ) ชุดนักเรียน และจำหน่ายเสื้อ - กางเกงซับ จากร้านค้าภายนอก

 

ให้บริการ ตั้งแต่เวลา  08.00 - 16.00 น.

ณ อาคารเทโอฟาน ชั้น 1 (อาคารจอดรถ)

 

หมายเหตุ : กรุณาพานักเรียนมาด้วยเพื่อวัดตัวเครื่องแบบนักเรียน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่งานจัดซื้อโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

โทร. 0 2807 9555 ถึง 63 ต่อ 313, 323


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 4048 ครั้ง

Keep