ประชาสัมพันธ์ สั่งจองหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2565


งานจัดซื้อ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี แจ้งเรื่อง " การลงทะเบียนสั่งจองหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2565 " 

(แบบเรียนเพิ่มเติม นอกเหนือจากหนังสือเรียนฟรีของภาครัฐ)

ลงทะเบียนสั่งจองหนังสือออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2565

** ทางโรงเรียนจะเริ่มเปิดระบบลงทะเบียน ใน swis app student ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 และปิดระบบลงทะเบียนวันที่ 18 มีนาคม 2565 **

หลังจากที่ท่านลงทะเบียนสั่งจอง และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถรับหนังสือแบบเรียนได้ในวันที่ 4 - 8 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.  ณ อาคารเทโอฟาน ชั้น 1 (อาคารจอดรถ)

#นักเรียนใหม่, นักเรียนแทรกชั้น และนักเรียนที่รักษาสิทธิเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 รวมถึงนักเรียนแผนการเรียน English Program ทุกระดับชั้น ในปีการศึกษา 2565 ไม่ต้องสั่งจองหนังสือ

● ขั้นตอนการสั่งจองหนังสือ

1. ผู้สั่งจองหนังสือแบบเรียน ให้สั่งของผ่านระบบ swis app student  เท่านั้น 

2. ดำเนินการโอนชำระค่าสั่งจองหนังสือแบบเรียนตามระดับชั้นที่ทำการสั่งจอง

วิธีการชำระเงินโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เลขที่บัญชี 016-1-73357-1

(เฉพาะชำระค่าหนังสือเท่านั้น)

3. หลังจากที่ท่านลงทะเบียนสั่งจองเรียบร้อยแล้ว สามารถรับหนังสือแบบเรียนได้ในวันที่ 4 - 8 เมษายน 2565 ณ อาคารเทโอฟาน (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่งานจัดซื้อ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี   โทร. 0 2807 9555 ถึง 63 ต่อ 313, 323


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 12568 ครั้ง

Keep