ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2564


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ขอประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2564 

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านผู้นำและบำเพ็ญประโยชน์ รวมถึงด้านกิจกรรมทางวิชาการ ตลอดปีการศึกษา 2563 - 2564

โดยจะจัดพิธีมอบรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ ในวันศุกร์ที่ 25 และวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 5
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 1708 ครั้ง

Keep