แจ้งประชาสัมพันธ์การปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็น Online ในทุกระดับชั้น


 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น

และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จึงขอปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็น Online ในทุกระดับชั้น

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565

 

ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองปฏิบัติตามมาตรการแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ด้วยความห่วงใย ACT WE CARE


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 110 ครั้ง

Keep