แจ้งการซ่อมเสริมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564


นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถดำเนินการซ่อมเสริม และตรวจสอบขอบข่ายการซ่อมเสริมแต่ละรายวิชา ตั้งแต่วันที่  24 กุมภาพันธ์ -  13 มีนาคม 2565

ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน ที่เมนู Grade Report  


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 407 ครั้ง

Keep