English Summer Camp 2022 และ ACT-BELL Summer School


"ACT Summer Course 2022”

จัดการเรียนการสอนในช่วงระหว่าง วันที่ 14 มีนาคม – 8 เมษายน 2565

โดยแบ่งเป็นคอร์สทั้งหมด  2 คอร์ส รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

คอร์สที่ 1 : English Summer Camp 2022

คอร์สที่ 2 : ACT-BELL Summer School

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน “Summer Course 2022”

1. ลงทะเบียนผ่านระบบ swis app student  เท่านั้น 

2. เลือกคอร์สเรียนที่สนใจสมัคร

3. ดำเนินการโอนชำระค่าคอร์สเรียน

4. แนบหลักฐานการชำระเงิน (สลิปการโอนเงิน)

    ** กรุณาระบุรหัสประจำตัวนักเรียน, คอร์สเรียนที่สมัคร ลงในสลิปฯ เพื่อยืนยันข้อมูลการสมัคร **

 

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่งานวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
✆ โทร. 0 2807 9555 ต่อ 112,113 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 270 ครั้ง

Keep