EP : เรียนปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565


เรียน     ท่านผู้ปกครองนักเรียน English Program

 

             แผนการเรียน English Program จัดโครงการ EP Summer Course 2022 ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00-15.00 น.

สำหรับนักเรียน G.1, G7, G.10, G.11 และ G.12  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565

ซึ่งจะจัดการเรียนการสอนตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 

หมายเหตุ         

  1. นักเรียนที่ไม่สามารถมาเรียน On-site ที่โรงเรียนได้ สามารถเข้าเรียนในรูปแบบ Online ใน Platform : Google Classroom / Meet ที่คุณครูประจำชั้นส่งให้
  2. นักเรียนที่มาเรียน On-site ต้องส่งผล ATK ภายใน 24 ชั่วโมงทุกสัปดาห์ก่อนมาเรียน
  3. ผู้ปกครองสแกน QR Code เข้าห้องเรียนของตนเอง เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารจากคุณครูประจำชั้น

 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 517 ครั้ง

Keep