ขอแสดงความชื่นชม มิสปรียารัตน์ คนหลัก และ มิสกุนทินี อยู่เพ็ชร


ขอแสดงความชื่นชม

มิสปรียารัตน์  คนหลัก  ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ป.2

และ

มิสกุนทินี  อยู่เพ็ชร  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สังกัดฝ่ายปกครอง

มิสปรียารัตน์  คนหลัก ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับ ป.2   

ได้เก็บกระเป๋าสตางค์ บริเวณชั้นจอดรถใต้อาคารโกลเด้นจูบิลี่ และนำส่งที่ฝ่ายปกครอง เพื่อประกาศหาเจ้าของ

โดยมิสกุนทินี  อยู่เพ็ชร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง   ได้ช่วยค้นหาข้อมูล และติดต่อผู้ปกครองมารับกลับคืนเรียบร้อยแล้ว 

จากเหตุการณ์ดังกล่าวทางโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ขอยกย่อง ชมเชยในความซื่อสัตย์ ความดี และความมีน้ำใจ

ของมิสปรียารัตน์  คนหลัก และ มิสกุนทินี  อยู่เพ็ชร มาในโอกาสนี้


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 163 ครั้ง

Keep