Summer Course 2022


ฝ่ายวิชาการ  แจ้งเรื่อง การสมัครเรียน “Summer Course 2022” (สำหรับนักเรียนภายนอก)

Summer Course 2022 จัดการเรียนการสอนระหว่าง วันที่ 28 มีนาคม – 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น.

โดยแบ่งเป็น ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 - 6  และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3

คอร์สที่ 1 : STANDARD + INTENSIVE COURSE

คอร์สที่ 2 : STANDARD + ACTIVITY COURSE

คอร์สที่ 3 : STANDARD HIGHER MUSIC PROGRAM 

คอร์สที่ 4 : STANDARD HIGHER SPORTS PROGRAM 

คอร์สที่ 5 : HIGHER MUSIC PROGRAM 

คอร์สที่ 6 : HIGHER SPORTS GROGRAM

ขั้นตอนการสมัคร “Summer Course 2022” สำหรับนักเรียนภายนอก

1. เลือกคอร์สเรียนที่สนใจสมัคร

2. ดำเนินการโอนชำระค่าคอร์สเรียน

4. แนบหลักฐานการชำระเงิน (สลิปการโอนเงิน) ที่ LINE : FINANCE_ACT หรือสแกน QR Code 

    ** กรุณาระบุคอร์สเรียนที่สมัคร พร้อมชื่อ-นามสกุล และระดับชั้น ลงในสลิปฯ เพื่อยืนยันข้อมูลการสมัคร **

➤ วิธีการชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เลขที่บัญชี 751-2-32945-9

    

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
✆ โทร. 0 2807 9555 ถึง 63 ต่อ 112, 113


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 2570 ครั้ง

Keep