งานบุคคล : ขอแสดงความยินดีกับ มิสปรียานุช ชัยวุฒิธร


ขอแสดงความยินดีกับ มิสปรียานุช  ชัยวุฒิธร  ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ /STEM ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   ได้รับทุนฝึกอบรมของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลกรทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ของซีมีโอ (SEAMEO  QITEP  in  Mathematics) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  ประจำปี 2565  หลักสูตรที่ 3 STEM for Mathematics  Learning   จัดโดยสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  อบรมระหว่างวันที่   18 - 31 พฤษภาคม 2565   รูปแบบออนไลน์ 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 242 ครั้ง

Keep