งานบุคคล : ขอแสดงความยินดีกับมิสสุมิตรา เวียงสงค์


ขอแสดงความยินดีกับ มิสสุมิตรา  เวียงสงค์   ครูสอนภาษาอังกฤษ  ระดับ ป.2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดการสร้างสื่อการสอนด้วยซอฟต์แวร์ Activlnspire  เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้สื่อการสอนแบบ Interactive ในห้องเรียน ได้รับรางวัลจอ ActivPanel รุ่น Titanium ขนาด 75 นิ้ว  พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน จาก Promethean โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 217 ครั้ง

Keep