ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เรื่องการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 และมาตรการรองรับการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565


ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฉบับที่ 2 เรื่องการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 และประกาศฉบับที่ 3 เรื่องมาตรการรองรับการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565
.
ประกาศการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 คลิก http://18.139.154.133/files//temp_letter_to_student/gHLPqVasKv.pdf
.
ประกาศมาตรการรองรับการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 คลิก http://18.139.154.133/files//temp_letter_to_student/zJqwjnSU3v.pdf


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 438 ครั้ง

Keep