ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดของประเทศ โครงการสอบวัดความรู้เคมีระดับชาติ Internation Chemistry Quiz 2021: ICQ By The Royal Australian Chemical Institute


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคะแนนสอบสูงสุดของประเทศจากการสอบวัดความรู้เคมีระดับชาติ The international chemistry quiz (ICQ) 2021 จัดโดย The Royal Australian Chemical Institute โดยมีผลคะแนนการสอบดังนี้ 

1. ด.ญ.ปภาวรินต์  ภิญโญวัฒยากร ระดับชั้น ม.2/1  สอบได้คะแนนสูงสุดของประเทศ ระดับ “High distinction excellence” (30 คะแนนเต็ม)

2. ด.ช.พรปพบ  แตระกุล ระดับชั้น ม.2/1 สอบได้คะแนนสูงสุดช่วงร้อยละ 10 ของประเทศ ในระดับ “High distinction” (26 คะแนน)

3. ด.ช.วรทัต  เดชานุวงษ์ ระดับชั้น ม.3/8 สอบได้คะแนนสูงสุดช่วงร้อยละ 10 ของประเทศ ในระดับ “High distinction” (27 คะแนน)

4. ด.ช.วีรวิชญ์  โชติจุฬางกูร ชั้น ม.3/8 สอบได้คะแนนสูงสุดช่วงร้อยละ 10 ของประเทศ ในระดับ “High distinction” (26 คะแนน)

5. นาย ยศนนท์  ทองน่วม ระดับชั้น ม.6/1 สอบได้คะแนนสูงสุดช่วงร้อยละ 10 ของประเทศ ในระดับ “High distinction” (22 คะแนน)

6. นาย พีรวิชญ์  นับเนืองทรัพย์ ระดับชั้น ม.6/1 สอบได้คะแนนสูงสุดช่วงร้อยละ 10 ของประเทศ ในระดับ “High distinction” (21 คะแนน)

7. นาย ขัตติย  หนูกอง ระดับชั้น ม.6/2 สอบได้คะแนนสูงสุดช่วงร้อยละ 10 ของประเทศ ในระดับ “High distinction” (20 คะแนน)


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 7
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 866 ครั้ง

Keep