ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565 วิชาวิทยาศาสตร์


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันทางวิชาการรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี พ.ศ. 2565 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่

1. ด.ญ.พลอยพิชชา พิริยพูล ระดับชั้น ป.6/6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และมีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ รอบสองระดับประเทศ

2. ด.ญ.มัททวิน ลีลาวรมณี ระดับชั้น ป.6/2 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และมีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ รอบสองระดับประเทศ

3. ด.ญ.ชนกานต์ สังข์แสง ระดับชั้น ป.5/8 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

4. ด.ช.ทนุธรรม อูปอิ่น ระดับชั้น ป.6/3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

5. ด.ช.วรเมศ พงศ์จินดานนท์ ระดับชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

6. ด.ช.วรายุธ พงศ์จินดานนท์ ระดับชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 6
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 319 ครั้ง

Keep