ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.วีรวิชญ์ โชติจุฬางกูร นักเรียนชั้น ม.3/8 ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศ เพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช.ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.วีรวิชญ์ โชติจุฬางกูร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 แผนการเรียนห้องเรียน STEM ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 20 คน จากตัวแทนนักเรียนทั้งสิ้น 120 คน รอบตัวแทนประเทศ เพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช.ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 50 ครั้ง

Keep