แจ้งแนวปฏิบัติการจราจรและรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฝ่ายอาคารสถานที่ได้มีการดำเนินการจราจรและรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียน ครู บุคลากร ภายในโรงเรียน

จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองที่นำรถเข้า และมาส่งบุตรหลาน ให้ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด

 

จดหมายถึงผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565 http://18.139.154.133/html_edu/cgi-bin/main_php/print_letter_to_student.php

 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 83 ครั้ง

Keep