อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี


อัตลักษณ์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ผู้เรียนยึดมั่นสัจธรรม มีวิริยะ อุตสาหะ รับผิดชอบต่อสังคม

เอกลักษณ์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ผู้เรียนเป็นพลเมืองดิจิทัล มีความสามารถด้านดนตรี กีฬา และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 449 ครั้ง

Keep